Erfarenhetsmentorutbildning för tidigare närståendevårdare i Österbotten

18S10200014

21.03.2024 - 10.09.2024

Anmälningstid: 06.12.2023 00:00 - 08.03.2024 00:00
Plats: Alskathemmet
Adress: Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo, Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 10:00-15:00
Tisdag 10:00-20:00
Onsdag 08:00-15:00
Tisdag 12:00-16:00
Dölj alla tidpunkter
Tors 21.03.2024 10:00-15:00
Holmsgården
Tis 09.04.2024 10:00-20:00
Alskathemmet
Ons 10.04.2024 08:00-15:00
Alskathemmet
Tis 10.09.2024 12:00-16:00
Holmsgården

Vill du bli en erfarenhetsmentor för närståendendevårdare och anhöriga?
Inbjudan riktar sig till dig som har varit närståendevårdare.
Som mentor erbjuder du kamratstöd till nuvarande närståendevårdare och anhöriga.

Datum för utbildning:
      * 21.3 kl.10-15 del 1, Norrvalla
      * 9-10.4 del 2 och 3, övernattning på Alskat
      * 10.9 del 4, Norrvalla

Kursen syftar till att utveckla redskap och färdigheter i att stöda och leda enskilda närståendevårdare och/eller grupper. Vi utgår från din egen erfarenhet och tysta kunskap. Vi lär oss av varandra. Utbildningen sker genom föreläsningar, diskussioner, övningar, grupparbeten, självstudier, handledning och frivillig praktik.

Utbildningen är kostnadsfri och förbinder inte till uppdrag.

Din kunskap och din erfarenhet är värdefull- Du behövs!

Frågor och anmälan senast 8.3 till:
Anki Elvström tfn.050 467 6657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi
Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi

 

Varmt välkommen med till mentorernas glada sällskap!

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Lärare

Pia Nabb

Bilagor

Mentorutbildning

Sista anmälningsdag

08 mar

Kursstart

21 mar