Har du koll på barnets rättigheter?

18FM0014003

04.04.2024 - 18.04.2024

Anmälningstid: 20.11.2023 09:00 - 01.04.2024 17:00
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 12:30-15:00

Har du koll på barnets rättigheter?

Utbildningen består av två virtuella träffar på a´2,5 h som ger dig stöd och verktyg för att implementera barnkonventionen i ditt arbete på daghemmet. Under utbildningen presenteras en virtuell plattform som hjälper dig att steg för steg öka barns rättigheter på daghemmet. Plattformen innehåller videofilmer, texter och övningar utvecklade av olika sakkunniga. Innehållet ger dig mer kunskap och insikter i hur du kan arbeta för att barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet på daghemmet och är uppbyggd så att du mellan de olika modulerna kan reflektera och prova på olika övningar med barnen och med kollegiet.

Vi rekommenderar att minst två personer per enhet deltar. Utbildningen är kostnadsfri.

Träff I: 4.4.2024 kl. 12.30-15.00

• Barnkonventionen- grundprinciper och vår barnsyn
• Hur kan vi systematiskt påbörja arbetet för att öka barnets rättigheter på daghemmet?

• Inflytande och delaktighet

• Tips på verksamhet och material

Träff II: 18.4.2024 kl. 12.30-15.00

• Allas lika värde och rättigheter
• Rätt till liv och utveckling
• Närgranska vardagssituationer på daghemmet
• Följ upp och utvärdera?
• Tips på verksamhet och material

 

Kontaktinformation

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Sista anmälningsdag

01 apr

Kursstart

04 apr