Virtuellt Dagisnätverk 14.3.2024 kl. 12-15.30

18FM0016001

14.03.2024 - 14.03.2024

Anmälningstid: 06.11.2023 09:00 - 12.03.2024 17:00
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Torsdag 12:00-15:30

Kom med på vårens virtuella nätverksträff för personal inom småbarnspedagogiken för att inspireras i att påbörja eller fortsätta arbetet med jämställdhets- och jämlikhetsplanering på er enhet.

Under träffen får du konkreta tips för hur ni kan kartlägga er verksamhet och hurdana åtgärder och metoder ni kunde jobba med för att öka jämställhet och jämlikhet på daghemmet. Utarbetandet av en jämställdhetsplan och en plan för likabehandling blev obligatoriskt inom småbarnspedagogiken från och med 1.6.2023.

Bakgrund:

Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång. Träffen är avgiftsfri.

Välkommen!

Kontaktinformation

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Sista anmälningsdag

12 mar

Kursstart

14 mar