FHille-fika 2023-2024

18FM0002001

HT 25.10.2023 - 29.11.2023
VT 17.01.2024 - 03.04.2024

Anmälningstid: 30.08.2023 09:00 - Fortlöpande
Plats: Webbaserad
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 12:15-13:00
Visa alla tidpunkter

Välkommen med på våra virtuella FHille- fikastunder, onsdagar kl.12.15-13.00 

 

Teman för träffarna är de fem lärområdena i Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022).

Under träffarna öppnar vi upp vilka lekar och aktiviteter som i FHille-materialet tangerar respektive lärområde.

Alla intresserade är välkomna att delta!

 

25.10 Språkens rika värld

29.11 Mina många uttrycksformer

17.1 Jag och vår gemenskap

14.2 Jag utforskar min omgivning

3.4 Jag växer, rör på mig och utvecklas 

 

Anmälan gäller för alla träffar, och du väljer vilka du deltar i. Vi skickar länk inför varje träff.  

Om du har frågor, kontakta Johanna Sallinen: tel. 044 788 1053 

Kontaktinformation

Johanna Sallinen
johanna.sallinen@folkhalsan.fi
044-7881053

Kursstart

25 okt