Hur tala med småbarn om kropp, gränser och sexualitet?

18FM0014009

15.11.2023 - 15.11.2023

Anmälningstid: 22.08.2023 09:00 - 09.11.2023 17:00
Plats: Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Onsdag 13:00-16:00

Hur tala med småbarn om kropp, gränser och sexualitet?

Sexualitet är en del av att vara människa och finns med oss hela livet igenom. Barns sexualitet ser ändå rätt annorlunda ut än vuxnas. Genom att stödja småbarns sexuella utveckling kan vi göra att de mår bättre som små, men också får redskap som gör den här delen av livet lättare som vuxen.

Idag tycker många vuxna att det är viktigt att kunna prata om olika aspekter av sexualitet med barn, som att berätta hur bebisar blir till eller lära barn regler kring beröring och att säja nej. Men på vilket sätt ska man göra det, vad är tryggt och lämpligt att säga, hur göra det åldersanpassat?

Vi tar upp ämnet på ett lätt och positivt sätt och går igenom vad barn funderar på samt hur man kan stöda barn i frågor om kropp, integritet och närhet. Vi går igenom vad barns sexualitet egentligen är, hurudant beteende som är normalt och när det kan finnas orsak att ingripa.

Vi presenterar också det nya materialet Nakensaken som utvecklats för att stöda småbarnspedagoger och andra i barns närhet i hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1-6 år. Materialet delas gratis ut på träffen.

Välkommen med!

Som föreläsare fungerar Suss Åhman, som till utbildningen är barnskötare, socialpsykolog och sexualterapeut och jobbar som sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualfostran och av att stöda barns sexuella hälsa.

 

Kontaktinformation

Susanna Åhman
suss.ahman@folkhalsan.fi
050-3264807

Lärare

Susanna Åhman

Sista anmälningsdag

09 nov

Kursstart

15 nov