25.9: Hälsonätverksträff i Västra Nyland

18FM0016007

25.09.2023 - 25.09.2023

Anmälningstid: 01.06.2023 00:00 - 15.09.2023 12:00
Plats: Kyrkslätt välfärdscentral
Adress: Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Tillgång: Det finns inte lediga platser
Tid: Måndag 11:30-16:00

Skärmanvändning i småbarnsfamiljer
– hur kan vi stöda föräldrar och barn till en sund användning av medieinnehåll?

Mediafostran är en del av barnets fostran och skärmanvändning är viktigt att diskutera och ta hänsyn till redan då barnen är små.
Under nätverksträffen behandlas följande teman:

  • Vilka är för- och nackdelarna med mobilbruk, spel och annat skärminnehåll?
  • Hur ska man som yrkesverksam eller förälder beakta barnets utveckling då man lägger upp riktlinjerna för skärmanvändning?
  • Hur kan relationerna inom familjen och barnets utveckling påverkas av skärmanvändning?
  • Vad är bra att tänka på då man diskuterar skärmbruk med föräldrar?
  • Hur påverkas synens utveckling i en digitaliserad värld?
  • Synen har en viktig funktion i kommunikation, interaktion, dagliga aktiviteter och motorik. Ett fenomen som kan påverka ögonhälsan är den ökade mängden skärmtid.
  • Dessutom presenteras material och verksamheter som stöder mediefostran i småbarnsfamiljer.

Som föreläsare fungerar
Annukka Såltin, sakkunnig inom problematiskt digitalt spelande och sociala medier på Pelituki samt projektledare för projektet ”Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag”.
Stina Nygård, synrådgivare, Projektet Synligan från Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS)

Program
11:30: Lunch
12:15: Presentationsrunda
12:45: Föreläsning, del 1
14:30: Eftermiddagskaffe
15:00: Föreläsning, del 2
16:00: Träffen avslutas

Varmt välkommen med på nätverksträffen i Västra Nyland! Denna gång träffas vi i Välfärdscentralens utrymmen i Kyrkslätt på Åängsvägen 2. 

Om du av en eller annan orsak behöver annullera ditt deltagande, kan du göra det kostnadsfritt fram till 15.9 därefter fakturerar vi 20€/person om du uteblir utan anmälan. Vi vill på detta sätt undvika onödigt matsvinn.

Folkhälsans hälsonätverksträffar:
Nätverket riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig något aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 

Kontaktinformation

Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747

Lärare

Petra Turja

Sista anmälningsdag

15 sep

Kursstart

25 sep