Erfarenhetsmentor för anhörig- o närståendevårdare, Brunakärr

180K0200001

01.09.2023 - 29.09.2023

Anmälningstid: 22.05.2023 00:00 - 21.08.2023 00:00
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Verkstaden
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Fredag 10:00-15:00
Dölj alla tidpunkter
Fre 01.09.2023 10:00-15:00
Fre 08.09.2023 10:00-15:00
Fre 15.09.2023 10:00-15:00
Fre 29.09.2023 10:00-15:00

Du som söker ett meningsfullt uppdrag nu när din livssituation har förändrats då du inte mera vårdar och tar hand om din nära och kära

Varmt välkommen på denna erfarenhetsmentorkurs som är ämnad just för DIG för att ge dig verktyg så att du kan stöda och hjälpa någon annan i en liknande situation som du varit 

                                    Kom med - du behövs!

Kursen består av fyra träffar och ger dig färdigheter att fungera som en erfarenhetsmentor med dina egna erfarenheter och tysta kunskap som grund. Ingen avgift för anmälda, lunch och kaffe ingår. 

Vänligen notera att du inte behöver ha fått det ekonomiska bidraget för att delta samt att din närvaro på kursen inte förbinder dig till att ta emot ett frivilligt uppdrag. 

Anmäl dig till Anne Wiik, som också svarar på eventuella frågor i ärendet. 

Kontaktinformation

Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772

Lärare

Ann-Christine "Anne" Wiik

Sista anmälningsdag

21 aug

Kursstart

01 sep