COPE- föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år

310K0019001

19.09.2023 - 07.11.2023

Anmälningstid: 28.04.2023 12:00 - 17.09.2023 23:59
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Matsalen
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Tisdag 17:30-20:00
Tisdag 18:00-20:00
Visa alla tidpunkter

COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
COPE är en evidensbaserad, kostnadsfri kurs för föräldrar i syfte att förbättra relationen samt minska konflikter mellan vuxen och barn. COPE-kursen ger föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Kom med och diskutera föräldraskap med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj.

COPE har sin grund i evidensbaserade strategier som har följande kända effekter:
- Föräldrar känner förnyad glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrar får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer inom familjen

För vem?
Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv.

När?
Kursen omfattar åtta tisdagar med start den 19.9 kl.17.30-20.00. Övriga sju tillfällen är kl.18.00-20.00. Kursen pågår t.o.m. tisdag 7.11. Det är bra att delta alla gånger eftersom COPE-programmet är uppbyggt så att varje tillfälle bygger på föregående kurstillfälle. 

Barnpassning för barn i åldern 3-12 år erbjuds om det behövs för att den vuxne skall kunna delta i COPE. Meddela behov av barnpassning i samband med anmälan. OBS! Barnpassningen är full för denna kurs och vi har inte längre möjlighet att erbjuda barnpassning. Men vi  tar fortsatt emot anmälningar till kursen för dem som har möjlighet att ordna barnpassning på egen hand. 

Var?
Matsalen i Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn. Barnpassningen sker i dagcentret och gymnastiksalen i Folkhälsans allaktivitetshus. 

Avgift?
Kursen är gratis. Folkhälsan bjuder på kaffe/te och smörgås till de vuxna och kvällsmål till barnen.

Sagt om kursen: 
"Kursen har påmint mig om vem jag vill vara som förälder"
"Tack från en nu gladare förälder"
"Nu har jag svart bälte i föräldraskap"

Kontaktinformation

Familjestöd Folkhälsan På Åland
familjestod@folkhalsan.ax
018-527038

Bilagor

Flyer
Flyer

Sista anmälningsdag

17 sep

Kursstart

19 sep