Infostund om materialet Bildsnack (distans)

18K20018044

05.09.2023 - 05.09.2023

Anmälningstid: 03.10.2022 00:00 - 30.08.2023 23:59
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 12:00-13:30

Vill du veta mer om det mångsidiga kommunikationsmaterialet Bildsnack?

På grund av efterfrågan, arrangerar vi ett liknande tillfälle som i januari och mars. Vi presenterar materialet samt ger tips på olika sätt att använda det. 

Med materialet kan du kombinera illustrationerna från 5 olika miljöer och använda kommunikationskartor i olika svårighetsgrad. Samtala / pekprata utgående från illustrationerna i din grupp, med din klient eller hemma med ditt barn.

Ingen avgift

Materialet kan du ladda ner via folkhalsan.fi/visuellt

Har du frågor så kontakta michaela.holm@folkhalsan.fi 

Välkommen med!

Kontaktinformation

Michaela Holm
michaela.holm@folkhalsan.fi
044-7883604

Lärare

Siv-Britt Häggman, Michaela Holm

Sista anmälningsdag

30 aug

Kursstart

05 sep