Behovsbesiktning för enastående föräldrar

18FM0019022

19.04.2023 - 31.05.2023

Anmälningstid: 28.03.2023 14:00 - 17.04.2023 00:00
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 21:00-22:00
Torsdag 21:00-22:00
Dölj alla tidpunkter
Ons 19.04.2023 21:00-22:00
Ons 03.05.2023 21:00-22:00
Tors 18.05.2023 21:00-22:00
Ons 31.05.2023 21:00-22:00

Att leva familjeliv och bära ansvar för barn och hushåll är en intensiv och utmanande period i livet, då det är naturligt och på många sätt nödvändigt att ha huvudfokus på barnens och familjens behov. Men ibland blir det för mycket (speciellt om man saknar fungerande nätverk som kan avlasta och stöda) och man kanske börjar tappa bort kontakten till sig själv och känna sig som en servicemaskin.

Du som rullar vardagen själv har dessutom ansvar för helheten på egen hand, och då är det lätt hänt att många egna behov blir satta åt sidan alltför mycket och alltför länge för att du ska orka och må bra.

Folkhälsan erbjuder en virtuell kvällskurs för enastående föräldrar där du får en möjlighet att stanna upp inför dina egna behov en kväll varannan vecka under april-maj. Du får:

- en inblick i ett synsätt på behoven som centrala i vårt i liv och våra val 

- utrymme att utforska vilka av dina behov som allra mest längtar efter utrymme

- tid att stanna upp, få kontakt med och sörja de behov som fått för lite utrymme, samt

- stöd till att aktivt jobba för att få i stånd åtminstone en liten förändring.

Inga underverk utlovas (det ÄR utmanande att få det hela att gå ihop) men vi skapar gemensamt en stund för var och ens behov, diskuterar och gör en coachande övning som kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina egna behov. Förhoppningsvis får du också med dig några nya verktyg att tillgodose behoven med och en möjlighet till att skapa nya kontakter och idéer om hur man kan stöda och hjälpa varann i vardagen.

Kursen är anpassad till enförälderfamiljers vardag och tider så att den går kvällstid och du kan delta från din egen soffa. Varje träff består av en föreläsningsdel (som du kan lyssna på medan du eventuellt ännu lägger barn) och efter det görs en övning, antingen i grupp eller i par, och vi avslutar med utrymme för gemensam diskussion och kamratstöd. Du behöver vara med på första träffen för att komma igång med övningen som sedan löper på under de återstående träffarna.

Kursdragare: Sara Hellsten, sakkunnig i familjearbete och koordinator för nätverket Enastående föräldrar i Svenskfinland.

Sara är magister i utvecklingspsykologi, handledare i empatisk kommunikation samt familje- och föräldracoach. Hon har varit ensamstående själv i 7 år och lever idag i nyfamilj som särbo med sin partner och fyra ”minadinavåra” barn och unga i åldern 5-15 år.

 

Kontaktinformation

Sara Hellsten
sara.hellsten@folkhalsan.fi
044-7881088

Sista anmälningsdag

17 apr

Kursstart

19 apr