Post Covid grupp

310K0101026

12.04.2023 - 07.06.2023

Anmälningstid: 01.10.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 80,00 €
Tid: Onsdag 16:00-17:30
Torsdag 16:00-17:30
Visa alla tidpunkter

Post Covid grupp

Folkhälsan ordnar en kurs för dig som har symptom efter Covid-19, men som inte hör till grupper som hålls på ÅHS. Kursen riktar sig till dig som efter den besvärliga pandemin genomgick Covid-19 och fick långtidssymptom, som t.ex. med andningen, posttraumatisk stress, lukt- och smakbortfall, smärta, hjärntrötthet och kognitiv nedsättning. Du behöver inte ha fått diagnosen Post Covid, bara du låtit undersöka dina symptom. Kursen ordnas 8 gånger på onsdagar + 2 torsdagar i april, maj, juni 2023 kl. 16:00-17:30. Kursen startar onsdagen den 12.4.2023 kl.16:00 och du kan anmäla dig också efter att gruppen har startat. Kursavgiften är 80 €.

Under kursen beaktar vi de olika besvär som kursdeltagarna har, vi diskuterar i grupp, har andningsövningar och fysisk träning på deltagarnas nivå.

Målgrupp: Vuxna med symptom efter Covid_19
Var: Folkhälsan, Allaktivitetshuset, Styrmansgatan 11, Mariehamn 
När: Onsdag 12.4, torsdag 20.4, onsdagar 26.4, 3.5, 10.5, inte v.20, onsdag 24.5, torsdag 1.6, onsdag 7.6 kl. 16-17:30

Pris: 80 €

Vill du betala kursen med din förmån från friskvård.ax eller ÅHS´s friskvård kontakta ekonomiassistent Kerstin Lindström på tel: 527030 eller per mail: Kerstin.lindstrom@folkhalsan.ax då kursen startat. 

Vid anmälning och förfrågningar: Kontakta Gerd Laxåback tel: 018 527028 eller e-mail: gerd.laxaback@folkhalsan.ax 

Kontaktinformation

Gerd Laxåback
gerd.laxaback@folkhalsan.ax
018-527028

Kursstart

12 apr