Psykiska 1sta hjälpen utbildning, Borgå

180K0019002

14.02.2023 - 30.05.2023

Anmälningstid: 25.01.2023 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans utrymmen i Borgå - Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
Adress: Alexandersbågen 12 B, 06100 Borgå
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 10:00-11:45
Visa alla tidpunkter

Du som tar hand om och som vårdar din nära och kära-  Välkommen på gratis

Psykisk Första Hjälpen 1 utbildning på Kvartersklubben, Borgå

 

God psykisk hälsa ökar vårt välbefinnande och hjälper oss att klara av de utmaningar som hör till livet och liksom den övriga hälsan kan vi också främja den psykiska hälsa. 

Utbildningen erbjuder dig en möjlighet att reflektera över ditt eget och din närståendes psykiska välbefinnande. Under kursen behandlas b la. följande teman: 

- Vad är psykisk hälsa

- Känslokompetens

- Livets många kriser

- Människorelationer

- Växelverkan

- Livshantering

 

Utbildare: Maria Hall-Pänttäjä / samarbete med Mieli psykisk hälsa i Finland rf. 

Önskar du anmäla dig eller har du frågor, vänligen ta kontakt med Anne Wiik på Folkhälsan.

Kontaktinformation

Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772

Kursstart

14 feb