5.4: Nätverksträff för hälso- och socialsektorn i Åboland

180E0016005

05.04.2023 - 05.04.2023

Anmälningstid: 01.01.2023 00:00 - 29.03.2023 23:00
Plats: Café Arken
Adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 11:30-16:00

Jobbar du inom hälso- och socialvården som t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare eller rådgivningspsykolog? Möter du blivande föräldrar eller småbarnsfamiljer i ditt arbete eller i ditt frivilliguppdrag? Då är du varmt välkommen med på Folkhälsans nätverksträff!

Temat för vårens nätverksträffar är hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med småbarn på ett bra sätt och hur man kan stöda barn och  föräldrar på detta område. På vilket sätt ska man ta upp ämnet, vad är tryggt och lämpligt att säga, hur göra det åldersanpassat?

Vi går igenom vad barn kan tänkas fundera på samt hur man kan stöda barn i frågor om kropp, integritet och närhet. Vad ör barns sexualitet egentligen, hurudant beteende är normalt och när man kan behöva ingripa? En god sexualfostran som stöder barnets utveckling börjar redan under barnets första år. Under träffen får du redskap och inspiration för hur du kan tackla temat. Vi presenterar också ett nytt material som utvecklats för att stöda personal i hur man kan tala om kropp, gränser och sexualitet med barn i åldern 1-6 år.

Som föreläsare fungerar Suss Åhman (socialpsykolog och sexualterapeut). Hon jobbar som sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan och har lång erfarenhet av sexualfostran och av att stöda barns sexuella hälsa.

Varmt välkommen med!

Under våren 2023 ordnar vi sex stycken träffar i Svenskfinland, välj den träff som passar dig bäst. Målet är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i ett aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 
Om du av en eller annan orsak behöver annullera ditt deltagande, kan du göra det kostnadsfritt fram till 31.3, därefter fakturerar vi 20€/person om du uteblir utan anmälan. Vi vill på detta sätt undvika onödigt matsvinn.

Obs! Begränsat antal platser!

Nätverksträffar i andra regioner:
1.3 kl. 11.30-16.00 Västra Nyland / Västra Nylands Folkhögskola, Karis 
9.3 kl.11.30-16.00 Helsingforsregionen / Folkhälsans huvudbyggnad, Helsingfors
17.3 kl. 8.30-13.00 Östra Nyland / Kulturhuset Grand, Borgå
29.3 kl. 11.30-16.00  Norra Österbotten / Aspegrens trädgård, Jakobstad 
30.3 kl. 11.30-16.00 Södra Österbotten / Glaskabinettet i Folkhälsanhuset i Vasa 

Kontaktinformation

Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747

Lärare

Petra Turja

Sista anmälningsdag

29 mar

Kursstart

05 apr