Anhörigträff i Kronoby

18S10200012

10.02.2023 - 14.04.2023

Anmälningstid: 09.01.2023 00:00 - Fortlöpande
Plats: Övriga platser - Österbotten - Herbetshus
Adress: Herbertsgränd 7D, 68500 Kronoby
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 5,00 €
Tid: Fredag 12:00-14:00
Dölj alla tidpunkter
Fre 10.02.2023 12:00-14:00
Fre 10.03.2023 12:00-14:00
Fre 14.04.2023 12:00-14:00

Bästa närståendevårdare och vårdtagare!

Nu finns det möjlighet att träffa andra i liknande livssituation. Vi träffas för lunch vid Herberts Hus med start fredagen den 10.2 kl 12. Efteråt lättsamt program, diskussion, gemenskap och kaffe. 

Du behöver inte ha något närståendevårdsavtal för att delta i träffen.

Kontaktinformation

Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657

Bilagor

Anhörigträff i Kronoby

Kursstart

10 feb