Info träff, erfarenhetsmentor Karis

18SS0018001

30.01.2023 - 30.01.2023

Anmälningstid: 21.12.2022 00:00 - 24.01.2023 22:00
Plats: Övriga platser - Nyland - Villa Anemone
Adress: Köpmansgatan 27, 10300 Raseborg
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 13:00-15:00

Du som tagit hand om och som vårdat din nära och kära - vill du bli vår erfarenhetsmentor?

Du är varmt välkommen till informationsträff på Villa Anemone i Karis.

Vi berättar då mer om den avgiftsfria kursen, som startar i februari. Kursen består av fyra träffar 16.2, 2.3, 16.3 och 20.4 kl 10-15.

Kursen ger dig verktyg att fungera som en erfarenhetsmentor för anhörig- och närståendevårdare, där dina egna erfarenheter är som en grund för det frivilliga uppdraget. 

Kom och lyssna på hur dina egna erfarenheter kan hjälpa och stöda någon annan. Du behövs för du är värdefull!

För att få möta andra i liknande livssituation, att få samtala med någon som vet vad det innebär att ta hand om sin nära och kära- ger både kraft och styrka för vardagen. 

Vänligen notera att din närvaro på info träffen inte förbinder dig till något uppdrag och du behöver inte ha fått det kommunala bidraget för att räknas som en anhörig- och närståendevårdare. 

Anmäl dig senast 27.1 till Anne, antingen via telefon eller e-post. 

Kontaktinformation

Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772

Sista anmälningsdag

24 jan

Kursstart

30 jan