Sällsynta diagnosers inverkan på familjeplanering och graviditet

18FM0018008

22.03.2023 - 22.03.2023

Anmälningstid: 13.01.2023 00:00 - 14.03.2023 00:00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 11:00-16:00

Seminarium om sällsynta diagnosers inverkan på familjeplanering och graviditet

För vem? Seminariet är i första hand riktat till yrkesverksamma men också till andra intresserade.
Var? Du kan delta i vårt kostnadsfria seminarie på plats i Helsingfors (Ossiansalen, Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20) eller på distans.
När? Onsdagen 22 mars 2023, kl. 11:00-16:00. Vi inleder med att bjuda på lunch kl. 11.00 och seminariet avslutas kl. 16.00. Seminarielänken för dig som deltar på distans skickas ut till den e-postadress du uppgett samma morgon som seminariet ordnas. 
Arrangörer: Folkhälsan och Harvinaiskeskus Norio

Program

Lunch i Ossian lunchrestaurang 11:00-12:00

12:00-12:10 Inledning och välkommen

12:10-12:35 Erfarenhetstalare (finskspråkig föreläsning, dior på svenska)

12:35-13:25 Perhesuunnittelun ja sikiödiagnostiikan mahdollisuudet harvinaisissa sairauksissa
Laura Tanner, dosentti, erikoislääkäri, HUS Sikiötutkimusyksikkö (finskspråkig föreläsning)

13:25-13:45 Tredje sektorns lågtröskelverksamhet: varför tar man kontakt och vad vill man tala om?
Maria Hintze, sakkunnig inom sällsynta diagnoser, Folkhälsan

13:45-14:15 Kaffepaus

14:15-15:05 Kun lapsitoivetta ja raskautta varjostaa huoli. Maiju Tokola, psykologi ja psykoterapeutti, ja Riikka Airo, psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (finskspråkig föreläsning)

15:05-15:25 Näkökulmia ensitietoon ja neuvontaan. Ulla Parisaari, perinnöllisyyshoitaja, Harvinaiskeskus Norio (finskspråkig föreläsning, dior på svenska)

15:25-15:50 Erfarenhetstalare (finskspråkig föreläsning, dior på svenska)

15:50-16:00 Diskussion och avslutning 

Vid frågor kontakta Annika Nyman, 050 400 2070, annika.nyman@folkhalsan.fi 


Tietoa seminaarista Harvinaiskeskus Norion sivuilla

Kontaktinformation

Annika Nyman
annika.nyman@folkhalsan.fi

Sista anmälningsdag

14 mar

Kursstart

22 mar