Tränare och lagledare - Hur kan du stöda kamratskapsfärdigheter? Helsingfors

18FM0016003

02.02.2023 - 02.02.2023

Anmälningstid: 27.10.2022 00:00 - 26.01.2023 23:59
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 18:00-19:30

Hur kan du stöda kamratskapsfärdigheter?

Vad är kamratskapsfärdigheter och på vilket sätt hänger goda samspelsfärdigheter ihop med en trygg och positiv gruppanda? Vill du lära dig om hur du som tränare via lek och idrott kan stöda barns kamratskapsfärdigheter och på så sätt skapa en positiv gruppanda och förebygga mobbning och ensamhet? Nätverksträffen riktar sig till tränare för barn i åldern 3-11.

Alla som deltar i nätverksträffen får avgiftsfritt boken Kompiskonst som innehåller praktiska verktyg för att utveckla kompisrelationer och stärka en positiv gruppanda.

Datum & Tid: 2 februari kl: 18-19:30, kaffeservering från kl:17:30

Målgrupp: Tränare och ledare inom idrott för barn

Föreläsare: Maria Stoor-Grenner och Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser, sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete.

Övriga tillfällen: Våren tränarnätverk ordnas i Åbo 26/1, Vasa 31/1, Helsingfors 2/2 och Virtuellt 6/3.

Folkhälsans regionala tränarnätverk ordnas under vår- och hösttermin, och varje termin med ett nytt tema.

Kontaktinformation

Annika Äijö
annika.aijo@folkhalsan.fi
044-7886309

Lärare

Maria Stoor-Grenner, Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

Sista anmälningsdag

26 jan

Kursstart

02 feb