Karasången

18S10012001

15.09.2022 - 19.12.2022

Anmälningstid: 26.08.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 10:00-11:00
Måndag 10:00-11:00
Visa alla tidpunkter

Karasången-  hösten 2022.

Är steget för stort för att sjunga i kör eller du tycker om att sjunga kom då med i Karasången.

Karasången övar och sjunger i Folkhälsanhuset Wasa-Glaskabinettet varannan torsdag udda veckor.

Körledare är Rainer Holmgård och kontaktperson är Christer Bertell.

Övningen startar torsdag  15.9 kl.10-11:00.

 

Kontaktperson på Folkhälsan är :

Camilla Westerlund tfn: 050 4030074

camilla.westerlund@folkhalsan.fi                   

  Välkommen!

 

Kontaktinformation

Lärare

Camilla Westerlund

Bilagor

Karasången höst 22

Kursstart

15 sep