Lärarnätverksträff Helsingfors 3.11.2022

180E0018012

03.11.2022 - 03.11.2022

Anmälningstid: 09.08.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 09:00-15:00

Lärarnätverksträff Helsingfors
i Folkhälsans huvudbyggnad 3.11.2022

Folkhälsans lärarnätverk ordnas årligen med olika teman och höstens teman är medialäskunnighet, mobilanvändning, hälsa och sociala medier. 
Programmet är planerat för att passa alla klasser i grundskolan. 

Programmet för dagen byggs upp av presentation av vetenskapskommunikatören Simon Granroth kring medialäskunnighet samt diskussion och tips om hur man kan föra in det i skolvardagen. Under dagen kommer ni att få tillgång till olika mobila spel som behandlar olika teman och som ni kan ta med er till er skolvardag kostnadsfritt.

Dagen påbörjas kl. 9.00 och avslutas kl. 15.00. Deltagandet är kostnadsfritt och Folkhälsan står för morgonkaffe med tilltugg, lunch och mellanmål. Resorna till och från platsen inkluderas inte.

Kom med och träffa och diskutera med kolleger från andra skolor, ta del av tips och idéer samt få med dig konkreta verktyg till din undervisning.

Var: Folkhälsans huvudbyggnad, Topeliusgatan 20, Helsingfors
När: 3.11.2022 kl. 9.00 - 15.00
Anmälan senast: 27.10.2022
Kostnad: Gratis
Kontaktperson: Jette Timgren 

Anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

Kontaktinformation

Jette Timgren
jette.timgren@folkhalsan.fi
044-7883733

Lärare

Jette Timgren

Kursstart

03 nov