Nätverksträff för skolcoacher (på distans)

18FM0016006

27.09.2022 - 27.09.2022

Anmälningstid: 30.06.2022 00:00 - 24.09.2022 23:59
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 14:00-15:30

Välkommen på nätverksträff för skolcoacher 27.9 kl 14-15.30 - online! 

Nätverksträffen består av en föreläsning samt möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra som jobbar som skolcoach eller i liknande uppdrag på skolan. Paula Ala-Käkelä (sakkunnig vid Folkhälsan) föreläser kring rubriken: 
         
Hur bemöta barn/unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och deras föräldrar. Vad betyder och innebär neuropsykiatriska funktionsvariationer, hur påverkar det skolgång, inlärning och beteende. Diskussion kring och tips hur stöda dessa barn/ungdomar. 

Träffen är avgiftsfri och ordnas via vertyget Zoom. 

Kontaktinformation

Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163

Lärare

Maria Lingonblad, Tove Ajalin

Sista anmälningsdag

24 sep

Kursstart

27 sep