Inspirationsdag för erfarenhetsmentorer och gruppledare för nyblivna pensionärer

18S10012030

23.08.2022 - 23.08.2022

Anmälningstid: 06.06.2022 00:00 - 16.08.2022 00:00
Plats: Norrvalla - Holmsgården
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 09:30-15:00

Inspirationstillfället riktar sig till dig som är erfarenhetsmentor och till dig som leder anhörigcaféer och diskussionsgrupper för nyblivna pensionärer.

Vi träffas tisdagen 23 augusti kl.9.30-15.00 på Norrvalla.

Som inbjuden gäst har vi Nina Hongell-Ekholm som föreläser och diskuterar kring tema:Det goda samtalet.

Tillfället erbjuder erfarenhetsutbyte kring både glädjeämnen och utmaningar i kamratstöds-, och gruppledarrollen.

Dagen är kostnadsfri för dig som gör frivilliga insatser inom Folkhälsan.

För dig som önskar avslutas dagen med vattengymnastik kl.15.15-16.

Frågor och anmälan senast 16.8 till:
Pia Nabb tfn. 050-542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi
Anki Elvström tfn. 050-4676657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi

Varmt välkommen med!

 

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Bilagor

Inspirationsdag för erfarenhetsmentorer, anhörigcaféledare och gruppledare för nyblivna pensionärar

Sista anmälningsdag

16 aug

Kursstart

23 aug