Kamratstödsträffar i Närpes, för närståendevårdare

18S10200707

19.09.2022 - 28.11.2022

Anmälningstid: 01.06.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Norrbacks bystuga
Adress: Björneborgsvägen 3286A, 66270 Pörtom, Korsnäsvägen 1, 00646 Övermark, Åvägen 7-9, 64200 Närpes
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 13:00-14:30
Dölj alla tidpunkter
Mån 19.09.2022 13:00-14:30
Samlingsrummet
Mån 24.10.2022 13:00-14:30
Församlingshemmet i Övermark
Mån 28.11.2022 13:00-14:30
Norrbacks bystuga

Du som har omsorg om en nära person kom med på kamratstödsträffar i Närpes. Vi dricker kaffe/te, samtalar och utbyter erfarenheter från vår vardag som närståendevårdare/anhörig.

Du behöver inte ha det kommunala närståendestödet för att delta.

Vi träffas måndagar tillsammans med Ebba Carling, erfarenhetsmentor enligt följande:

19.9 kl.13-14.30 i Närpes, Folkhälsanhuset
24.10 kl. 13-14.30 i Övermark, församlingshemmet
28.11 kl.13-14.30 i Pörtom, församlingshemmet 

Träffarna ordnas i samarbete med Närpes församling.

Frågor och anmälan till Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi

Varmt välkommen med!

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Bilagor

Kamratstödsträffar i Närpes, för närståendevårdare

Kursstart

19 sep