Familjekurs - sällsynta diagnoser

18FM0018011

29.10.2022 - 30.10.2022

Anmälningstid: 15.06.2022 00:00 - 18.09.2022 00:00
Plats: Övriga platser - Österbotten - Red & Green
Adress: Närpesvägen 16, 64200 Närpes
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Lördag 10:00-20:30
Söndag 10:00-15:00

Välkommen med på en familjekurs där ni får träffa andra familjer som också har ett barn eller en ungdom med en sällsynt intellektuell funktionsnedsättning. Det räcker med en misstanke om en sällsynt diagnos.

Familjekursen ordnas i samarbete mellan FDUV och Folkhälsan. Under kursen får ni som föräldrar ta del av föreläsningar och diskussioner kring temat den sällsynta världen. Maria Hintze (sakkunnig i frågor om sällsynta, ärftliga sjukdomar) och Annika Nyman (handledare) från Folkhälsan berättar också om verksamhet kring stöd och information. Från FDUV:s sida deltar Camilla Forsell, sakkunnig inom familjearbete och familjestödjare Mia Grönlund som berättar om sina erfarenheter som förälder, hur barnets sällsynta diagnos har påverkat hela familjens vardag och även syskonperspektivet lyfts fram. 

Familjekursen ordnas vid hotell Red & Green i Närpes och inkluderar kost och logi för alla deltagare. Familjerna inkvarteras i hotellrum. Resor till och från kursen bekostar familjerna själva.

FDUV anställer hjälpledare för barnen med funktionsnedsättning och syskonen. Det ordnas program vid hotellet och vid närliggande simhall, gymnastiksal med mera. Det går bra att ta med barnets egen assistent enligt överenskommelse.  

Familjekursen har begränsat antal platser och finansieras med understöd från STEA och William Thuring stiftelse. 

För mera info kontakta: Camilla Forsell 040 673 9695 eller camilla.forsell@fduv.fi

Anmälning till FDUV via denna länk

 

Kontaktinformation

Camilla Forsell
camilla.forsell@fduv.fi
040-6739695

Sista anmälningsdag

18 sep

Kursstart

29 okt