Simskola för barn med funktionsvariation

18S20005047

03.09.2022 - 19.11.2022

Anmälningstid: 16.11.2021 00:00 - Fortlöpande
Plats: Norrvalla - Terapibassängen
Adress: Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 35,00 €
Tid: Lördag 09:45-10:30
Visa alla tidpunkter

Simskola för barn och unga med intellektuell funktionsvariation.

Inga förkunskaper behövs för att delta. Vi börjar varje lektion med en gemensam lekstund för de som vill och jobbar sedan med individuella övningar och mål för varje barn. Under simskolan tar vi även upp livräddning och vattensäkerhet på ett lekfullt sätt. 

Varje deltagare behöver ha en förälder eller stödperson med sig.

Simundervisningen ordnas i terapibassängen med 32 grader varmt vatten. Bassängen är 115-140 cm djup. Alla våra simskolor präglas av lekfull undervisning där eleverna lär sig nya färdigheter genom lek och roliga övningar.

Anmälningar till DUV i Vasanejden, e-post vasanejden@duv.fi eller telefon 040 543 4556.

Kursen ordnas i samarbete med DUV i Vasanejden och SFV.

Kontaktinformation

Simning Norrvalla
sim.norrvalla@folkhalsan.fi

Lärare

Wilma Eklund

Kursstart

03 sep