Må bra dag för personer och anhöriga med syn utmaningar

180E0018006

30.08.2022 - 30.08.2022

Anmälningstid: 01.06.2022 00:00 - 30.06.2022 00:00
Plats: Övriga platser - Nyland - Botby gård
Adress: Botbygårdsvägen 7, 00910 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 10:30-15:00

Du,  som har en synnedsättning samt din anhörig,

är varmt välkommen på en      MÅ BRA DAG 

Tidpunkt: 30.8 kl 10.30 - 15

Plats: Botby Gård, Helsingfors

Temat för dagen är HJÄRNHÄLSA

 

Dagen är kostnadsfri för deltagarna/medlemmarna och anhöriga. Är du intresserad av att bli medlem - vänligen ta kontakt med antingen Astrid Söderlund, tfn: 0400- 269 553 Svenska synskadade i Mellersta Nyland rf eller Ann-Catrin Tylli, tfn 040- 511 33 45, FSS.  

 

Transport till och från Botby ordnar alla själva. Anmälan om deltagande är obligatorisk. Sista anmälningsdagen är 30.6.

Du kan anmäla dig till distriktssekreteraren Astrid Söderlund, fram till 15.6 och rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli tar emot anmälningar under tiden 16 - 30.6. 

 

Må bra dagen ordnas i samarbete med Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf, Folkhälsans Förbund och Förbundet Finlands Svenska Synskadade. 

Kontaktinformation

Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772

Sista anmälningsdag

30 jun

Kursstart

30 aug