Bildstöd i simundervisningen - handledningsträff (på distans) 11.8

18FM0016007

11.08.2022 - 11.08.2022

Anmälningstid: 01.12.2021 00:00 - Fortlöpande
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 18:30-19:30

Logga in på Teams och diskutera med övriga simlärare och
Folkhälsans sakkunniga kring hur du kan använda bildstöd i din
simskola.

Vi utgår från deltagarnas behov och diskussionerna kan
variera från gång till gång men diskuterar saker som t.ex.
• Varför ska jag använda bildstöd?
• Hur använder jag konkret bildstödet jag har fått i simskolan?
• Vilka bilder passar extra bra på min simstrand och i min simskola?
• Jag har prövat på bilderna i simskolan och har fått många nya
frågor.
• Jag är intresserad av fler bilder än de jag har fått, hur kan jag göra
eget bildstöd?
• Jag har ett barn i simskolan som gynnas extra mycket av bildstöd
och vill ha mer idéer på hur jag kan använda bilderna med barnet?

Träffen räcker en timme och ordnas via Teams. Det ordnas flera tillfällen under sommaren 2022. Du kan delta en eller flera gånger.

Kontaktinformation

Michaela Holm
michaela.holm@folkhalsan.fi
044-7883604

Lärare

Michaela Holm

Kursstart

11 aug