Våga se, våga fråga! Barn och unga med utmaningar i vardagen - hur stöder jag som tränare dem? virtuell

180K0116015

04.10.2022 - 04.10.2022

Anmälningstid: 01.12.2021 00:00 - 02.10.2022 23:59
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 18:30-20:00

Målgrupp: tränare och ledare inom idrott för barn och unga.
Plats: tillfället ordnas virtuellt via Zoom. Som anmäld får du senast samma dag en länk till tillfället sänd till den e-post du uppgett i anmälan. 
Tidpunkt: tisdagen den 4 oktober kl. 18.30-20. 

Unga omsorgsgivare – vem är de?
De är barn och unga som bär ansvar för någon, så som föräldrar som är sjuka, syskon med funktionsvariationer eller någon annan närstående som behöver vård, omsorg eller stöd.

Unga omsorgsgivare är ofta osynliga för sin omgivning och de vill kanske ha det så. Men deras möjligheter att delta i fritidsintressen kan vara begränsade och påverkas av deras ansvar. De finns överallt där barn och unga rör sig – inom idrotten, i skolan, i församlingarna och i all ungdomsverksamhet.

Vad behöver idrottsledare veta och vad kan ni som viktiga vuxna i deras liv göra?
På denna nätverksträff får ni mer kunskap och framför allt möjlighet att diskutera era egna erfarenheter av att leda ungdomar, som lever lite annorlunda än ”alla andra”.

Som föreläsare fungerar Jonna Skand, sakkunnig i närståendevård, Folkhälsans förbund.
Vid frågor, kontakta projektledare annika.aijo@folkhalsan.fi
Tillfället är gratis att delta i men har ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 2.10.

Folkhälsans regionala tränarnätverk ordnas under vår- och hösttermin, och varje termin med ett nytt tema.

 

Kontaktinformation

Lärare

Jonna Skand

Sista anmälningsdag

02 okt

Kursstart

04 okt