Aktivitetslotsen på Åland för dig som är 60+

310K0012014

HT 01.03.2022 - 31.12.2022
VT 01.01.2023 - 31.12.2023

Anmälningstid: 01.01.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 09:00-15:00

Är du 60+ och känner dig ensam ibland? Upplever du att du blivit mindre aktiv på sistone? Kanske livet har börjat kännas lite tråkigt? Vill du utvecklas i en positiv riktning, känna mera mening i ditt liv och få ett större socialt umgänge? 

Vid Folkhälsan på Åland jobbar Annette som aktivitetslots, med målsättningen att försöka lotsa dig till aktiviteter som känns meningsfulla för just Dig och i syfte att förbättra din livskvalitet. Ambitionen är att fånga upp de äldre som är extra utsatta av ensamhet och minska risken för social isolering.

Ta kontakt så hjälps vi åt att komma vidare! 

Aktivitetslots Annette Hagman tfn: 018 527063 eller e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax

Kontaktinformation

Annette Hagman
annette.hagman@folkhalsan.ax
018-527063

Kursstart

01 mar