Kamratstödsträffar för närståendevårdare, Karleby

18S10200014

16.09.2022 - 09.12.2022

Anmälningstid: 15.08.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset Emeliehemmet - Emeliehemmet
Adress: Sjukhusgatan 11, 67100 Karleby
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 3,00 €
Tid: Fredag 13:00-14:30
Dölj alla tidpunkter
Fre 16.09.2022 13:00-14:30
Fre 14.10.2022 13:00-14:30
Fre 11.11.2022 13:00-14:30
Fre 09.12.2022 13:00-14:30

Närståendevårdare och anhöriga, du som har omsorg om en nära person- kom på kamratstödsträffar!

Träffarna erbjuder en stund av kravlös avkoppling tillsammans med Tora Barkar, erfarenhetsmentor. Tillsammans dricker vi kaffe/te, diskuterar och utbyter erfarenheter om det som känns viktigt för oss i vår vardag.

Datum: Fredagar 16.9, 14.10, 11.11 och 9.12
Klockslag: 13-14.30
Plats: Emeliehemmet, Blåa rummet

Du behöver inte ha det kommunala närståendestödsavtalet för att delta.

Frågor och anmälan till:
      -
Anki Elvström tfn.050 467 6657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

Kontaktinformation

Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657

Bilagor

Kamratstödsträff i Karleby

Kursstart

16 sep