Lyfta tillsammans- en samtalsgrupp för närståendevårdare, i Nykarleby

18S10200723

26.09.2023 - 10.11.2023

Anmälningstid: 07.08.2023 09:00 - 18.09.2023 00:00
Plats: Okänd plats
Adress:
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 13:00-15:30
Fredag 13:00-15:30
Visa alla tidpunkter

Närståendevårdare och anhöriga, ni som har omsorg om en nära person kom med på Lyfta tillsammans, en samtalsgrupp som träffas vid fem tillfällen.

Materialet Lyfta tillsammans har utarbetats tillsammans med anhörigvårdare i Gävle kommun.

Samtalen utgår från olika teman: glädje och sorg, hemmet en arbetsplats-arbetsplaten ett hem, rätten till eget liv, se människan och separation

Datum: 26.9, 3.10, 17.10, 31.10 och 10.11

Klockslag: 13-15.30 

Plats: Nykarleby (närmare plats meddelas senare)
Ledare: Anki Elvström, Folkhälsans Förbund och Diana Rosenlöf från Minneslots

Du behöver inte ha det kommunala närståendevårdsavtalet för att delta.

Frågor och anmälan (senast 19.9) till:
Anki Elvström tfn. 050 4676657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

Kontaktinformation

Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657

Bilagor

Lyfta tillsammans

Sista anmälningsdag

18 sep

Kursstart

26 sep