Kamratstödsträffar i Korsholm, för närståendevårdare

18S10200004

15.09.2022 - 15.12.2022

Anmälningstid: 08.08.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm - Folkhälsans grupprum
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Korsholm
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 3,00 €
Tid: Torsdag 13:00-14:30
Dölj alla tidpunkter
Tors 15.09.2022 13:00-14:30
Tors 20.10.2022 13:00-14:30
Tors 17.11.2022 13:00-14:30
Tors 15.12.2022 13:00-14:30

Närståendevårdare och anhöriga som har omsorg om en nära person- kom med på kamratstödsträffar

Träffarna erbjuder en stund av kravlös avkoppling tillsammans med Ulla-Maj Storsjö och Gunborg Sten, erfarenhetsmentorer. Vi dricker kaffe/ te, diskuterar och utbyter erfarenheter om det som är viktigt för oss.

Datum: torsdagar 15.9, 20.10, 17.11 och 15.12
Klockslag: 13-14.30
Plats: Folkhälsanhuset Korsholm, konferensrummet.

Du behöver inte ha det kommunala närståendestödsavtalet för att delta.

Frågor och anmälan kontakta:
Pia Nabb tfn. 050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Bilagor

Kamratstödsträff i Korsholm

Kursstart

15 sep