Doulaintroduktionsutbildning i Helsingfors

180K0014010

16.10.2021 - 17.10.2021

Anmälningstid: 01.07.2021 00:00 - 08.10.2021 00:00
Plats: Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Lördag 10:00-17:00
Söndag 09:00-14:00

Doulagruppen i Nyland och Åboland söker nya aktiva doulor!

Varmt välkommen med på vår introduktionsutbildning för nya doulor. Under utbildningen lär du dig mer om vad en doula är och gör och hur det är att fungera som frivillig doula på Folkhälsan. Mer kunskap och färdigheter får du sedan under doulakvällarna som ordnas regelbundet.

Du kan anmäla ditt intresse här, varefter doulakoordinatorn ringer upp dig för en kort intervju eller alternativt ber dig fylla i ett formulär med förhandsuppgifter.

Utbildningen är gratis men vi förutsätter att du har för avsikt att bli aktiv i vår doulaverksamhet i Nyland, Åboland, Österbotten eller på Åland. Bekanta dig gärna med verksamheten på vår webb: www.folkhalsan.fi/doula

Mer information om verksamheten och utbildningen får du av doulakoordinatorn Mariette Pontán mariette.pontan@folkhalsan.fi / tfn. 044 788 3666

Kontaktinformation

Mariette Pontán
mariette.pontan@folkhalsan.fi
044-7883666

Lärare

Mariette Pontán

Sista anmälningsdag

08 okt

Kursstart

16 okt