NLP Master 2021-2022 på Norrvalla

38NF0100544

HT 14.10.2021 - 13.11.2021
VT 03.02.2022 - 30.04.2022

Anmälningstid: 15.04.2021 00:00 - 11.10.2021 00:00
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 1450,00 €
Tid: Torsdag 09:00-16:00
Fredag 09:00-16:00
Lördag 09:00-16:00
Visa alla tidpunkter

NLP Master

Kurshelheten består av 18 närstudietillfällen.

Inom NLP Master Practitioner lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina NLP-verktyg och din självkännedom. Det innebär både en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan erhållit, men också tillägg av nya, mer avancerade övningar.

NLP Master Practitioner består av teori, coaching, övningar och processer och utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera de olika processerna, verktygen och kunskapen. Detta för att öva in förmågan att designa ditt handlande utgående från den situation som uppkommer. Du lär dig också att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar.
Masternivån skapar ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom business, ledarskap, hälsa, kommunikation och pedagogik.


Genom insiktsfulla genomgångar fokuserar vi på din egen aktivitet och upplevelse ochutgår från kunskapen om ”Att göra är att lära” dvs. ”learning by doing”. NLP Master-utbildningen bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och medvetna planet.

Du lär dig således att bli en mästare på kommunikation och att modellera excellens och framgångsrika strategier.

Utbildare Jeanette Szymanski, NLP-Trainer och Coach i personlig utveckling.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom coachning och praktisk psykologi. Det gäller oavsett om ditt primära intresse för ämnet gäller personlig utveckling, ledarskap, försäljning eller coachning.

Kursen riktar sig även till den som vill:

lära sig att coacha och hjälpa andra att utvecklas och växa
lära sig att bättre förstå sig själv
bryta dåliga mönster och skapa nya vanor och strategier
lära sig kommunicera effektivt och förhandla framgångsrikt
metaprogram - för att öka förståelsen för människors beteenden
få tillgång till kraftfulla hypnostekniker
få konkreta verktyg för framgång och personlig utveckling
omstrukturera sin historia, ta reda på vem man egentligen är och finna sin passion och sin mening i livet.
Under kursen kommer du att få genombrott och transformation inom flera områden som styr dina handlingar och därmed ditt liv.

Under kursen varvar vi föreläsningen med övningar så att du får kunskap och verktyg för att komma vidare direkt.

Allt kursmaterial är i digital form och finns på Moodle. Kursdeltagarna ska ha med sig en läsplatta eller dator till kurstillfällen.

Gör din anmälan redan idag!

En betalningsläk skickas ut några veckor före kursstart.

Pris 1450 €

Kontaktinformation

Camilla Staffans
camilla.staffans@folkhalsan.fi
050-5829428

Lärare

Jeanette Szymanski

Sista anmälningsdag

11 okt

Kursstart

14 okt