Hygienpass i Vasa 5.05.2021 kl 16.00

18U10018567

05.05.2021 - 05.05.2021

Anmälningstid: 30.03.2021 00:00 - Fortlöpande
Plats: Eksalen
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 25,00 €
Tid: Onsdag 16:00-17:00

Hygienpass behövs av personer som hanterar och tillreder oförpackade och lättförskämbara livsmedel. Om ni i föreningen ordnar publika evenemang med middag, matförsäljning eller t.ex. soppdagar ska den ansvariga personen ha ett hygienpass.

Man kan på egen hand in läsa material som ligger till grund för testet. Materialet behandlar hygienkompetensteori och hur man omsätter den teoretiska kunskapen i praktiken. Litteratur inför testet finns tillgängligt på nätet. https://www.yumpu.com/sv/document/read/37259233/ratt-att-kocka-edufi

 

 

Även bra att göra övningstest på Livsmedelsverkets hemsidor.

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/hygienpasstest/

Obs! Detta är bara ett tillfälle för att skriva testet - ingen kurs. Testet består av 40 sant/falskt-påståenden (för godkänt minst 34 rätt). Max.tid för testet är 45 minuter. Vid behov ingår en omtagning av testet samma kväll. Observera att ID bör uppvisas vid testtillfället. Hygienpasset erhålls cirka tre veckor efter avklarat test. Du behöver en kulspetspenna.

Pris 25€ per person. 15€ för Folkhälsanmedlemmar. Avgiften faktureras.
Frågor till tel 040-8395598 eller susanna.strandback@folkhalsan.fi

Kontaktinformation

Susanna Strandback
susanna.strandback@folkhalsan.fi
040-8395598

Lärare

Susanna Strandback

Kursstart

05 maj