Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering: hur hänger de ihop?

180K0014007

07.04.2021 - 07.04.2021

Anmälningstid: 25.01.2021 09:00 - 24.03.2021 23:59
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns inte lediga platser
Tid: Onsdag 12:00-16:00

Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering: hur hänger de ihop?

Utbildningen riktar sig till personal inom småbarnspedagogik och omfattar en teoridel samt fyra praktiskt orienterade moduler. Under den inledande teoridelen definierar vi begreppen självreglering och hälsofrämjande samt klarlägger hjärnans funktioner och kopplingar till självregleringen. I modulerna ger vi förslag på hälsofrämjande lekar, övningar och material som stärker självregleringsförmågan. Innehållen i de olika modulerna fokuserar på sociala-och emotionella färdigheter, språkutveckling, kost samt fysisk aktivitet och återhämtning.

Program:

12-12.45 Teoretisk bakgrund till självreglering och hjärnans funktioner

12.45-13.25 Relationer

13.25-13.40 PAUS

13.40-14.20 Kost

14.20-15.00 Språk

15.00-15.40 Rörelse och återhämtning

15.40-16 Avslutning

Välkommen!

Föreläsare från Folkhälsans förbund:

Linda Hongisto, Kostrådgivare Nyland

Susanna Strandback, Sakkunnig inom kost och hälsa

Saija Westerlund-Cook, Sakkunnig i familjearbete

Maria Stoor-Grenner, Sakkunnig i mobbningsförebyggande arbete och småbarnspedagogik

Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser, Sakkunnig i mobbningsförebyggande arbete och småbarnspedagogik

Anna-Lena Blusi, sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

Daniela Lindqvist, sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning

Johanna Sallinen, Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik

 

Kursarrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Folkhälsans förbund

Om programmet: 

överinspektör Malin Eriksson, fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 0295 018 618 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson,  fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 0295 018 021 

  

Kontaktinformation

Sista anmälningsdag

24 mar

Kursstart

07 apr