COPE- Community Parent Education Program för föräldrar med barn i åldern 3-12 år

310K0019994

02.02.2021 - 30.03.2021

Anmälningstid: 01.01.2021 00:00 - 26.01.2021 23:59
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Matsalen
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Tillgång: Det finns inte lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Tisdag 17:30-20:00
Tisdag 18:00-20:00
Visa alla tidpunkter

COPE föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Syftet med COPE är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. 

COPE har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:
- Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap
- Föräldrarna får nya verktyg och nya sätt att tänka
- Barns beteendeproblem minskar
- Stress och depressiva symptom minskar
- Bättre relationer

För vem?
Föräldrar/fostrare med barn i åldern 3-12 år. COPE fungerar effektivast om alla vuxna i samma hushåll deltar, men det går också bra att delta själv. Observera att det finns begränsat antal platser (18 st)! 

När?
Kursen omfattar åtta tillfällen med start tisdagen den 2.2 kl.17.30-20.00. Övriga sju tillfällen är kl.18.00-20.00. Kursen pågår t.o.m. tisdag 30.3. Sportlovsveckan, tisdag 23.2, är det paus. Det är viktigt att delta alla gånger eftersom COPE-programmet är uppbyggt så att varje tillfälle bygger på föregående kurstillfälle. Man missar mycket väsentligt om man är borta vid något tillfälle.

Om ni behöver barnpassning för att kunna delta i COPE så ordnas det av Folkhälsan på Åland. Det behöver dock meddelas vid anmälan samt varje vecka senast dagen innan kursträff. 

Var?
Matsalen i Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn. Barnpassningen sker i dagcenter och gymnastiksal i Folkhälsans allaktivitetshus. Ifall covid-19 gör att Folkhälsan på Åland inte kan erbjuda kursen fysisk erbjuder vi en digital utbildning istället.

Avgift?
Kursen är gratis. Folkhälsan bjuder på kaffe/te och smörgås till de vuxna och kvällsmål till barnen.

Kursen arrangeras i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård.
Välkommen med din anmälan!

Kontaktinformation

Cope Folkhälsan På Åland
cope@folkhalsan.ax
018-527038

Sista anmälningsdag

26 jan

Kursstart

02 feb