ANNULLERAD Familjeanpassningskurs för barn med Asperger

20040019498

19.04.2021 - 17.09.2021

Anmälningstid: 01.01.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mottagning för barn unga och familjer
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Måndag 10:00 - Torsdag 23:59
Visa alla tidpunkter

ANNULLERAD

FULLSATT

FPA, Familjeanpassningskurs för barn med Asperger, kurs nr: 79164 

Kursens målgrupp: Aspergers syndrom

Kursen är avsedd för barn som ska börja skolan och barn i åk 1-6.

Målgruppen är barn med autismspektrumstörning / Asperger som på grund av sin diagnos har behov av rehabilitering.

Kursen är avsedd för hela familjen; kursbarn, syskon och föräldrar. Under kursveckan ordnas skilt program för kursbarnen, syskonen och föräldrarna, men också gemensamt familjeprogram ordnas. Under kursveckan får kursdeltagarna bl.a. mer information om diagnosen, verktyg för vardagen och möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.

Kursperiod:
Total längd 10 dygn
Kursplats Folkhälsan Välfärd Ab/Folkhälsans anpassningskurser
19.04.2021 - 23.04.2021 period vid inrättningen 5 dygn
13.09.2021 - 17.09.2021 period vid inrättningen 5 dygn 

Ansökan:
Ansökningarna tas emot av FPA.

Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r.
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r.

Blanketterna fås från FPA:s hemsida, se nedan

Uppgifter om kursplatsen:
Kursen hålls i Folkhälsans utrymmen på Topeliusgatan 20 i HELSINGFORS.

Övernattningen sker på Hotell Scandic Meilahti, på Topeliusgatan 43, för de familjer som behöver det.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Folkhälsan Välfärd Ab/Folkhälsans anpassningskurser ,

Topeliusgatan 20, 00250 HELSINGFORS

Kontaktperson :
Caroline Helsing
Tfn. 044 788 3767 
caroline.helsing@folkhalsan.fi

Mera info och ansökningsblanketter hittar du på FPA:s sidor
www.fpa.fi/sokrehabkurs, sök med kursnumret: 79164

 

Kontaktinformation

Caroline Helsing
caroline.helsing@folkhalsan.fi
044-7883767

Sista anmälningsdag

01 aug

Kursstart

19 apr