Erfarenhetsmentorutbildning för tidigare närståendevårdare i Österbotten

18S10200014

21.03.2024 - 10.09.2024

Ilmoittautuminen: 06.12.2023 00:00 - 08.03.2024 00:00
Paikka: Holmsgården
Osoite: Vöråvägen 305, 66600 Vöyri, Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo
Pääsy: Vapaita paikkoja löytyy.
Aika: Torstai 10:00-15:00
Tiistai 10:00-20:00
Keskiviikko 08:00-15:00
Tiistai 12:00-16:00
Piilota kaikki ajankohdat
To. 21.03.2024 10:00-15:00
Ti. 09.04.2024 10:00-20:00
Alskathemmet
Ke. 10.04.2024 08:00-15:00
Alskathemmet
Ti. 10.09.2024 12:00-16:00

Vill du bli en erfarenhetsmentor för närståendendevårdare och anhöriga?
Inbjudan riktar sig till dig som har varit närståendevårdare.
Som mentor erbjuder du kamratstöd till nuvarande närståendevårdare och anhöriga.

Datum för utbildning:
      * 21.3 kl.10-15 del 1, Norrvalla
      * 9-10.4 del 2 och 3, övernattning på Alskat
      * 10.9 del 4, Norrvalla

Kursen syftar till att utveckla redskap och färdigheter i att stöda och leda enskilda närståendevårdare och/eller grupper. Vi utgår från din egen erfarenhet och tysta kunskap. Vi lär oss av varandra. Utbildningen sker genom föreläsningar, diskussioner, övningar, grupparbeten, självstudier, handledning och frivillig praktik.

Utbildningen är kostnadsfri och förbinder inte till uppdrag.

Din kunskap och din erfarenhet är värdefull- Du behövs!

Frågor och anmälan senast 8.3 till:
Anki Elvström tfn.050 467 6657, anki.elvstrom@folkhalsan.fi
Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi

 

Varmt välkommen med till mentorernas glada sällskap!

Yhteystiedot

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Opettajat

Pia Nabb

Liitteet

Mentorutbildning

Viimeinen ilmoittautumispäivä

08 maa

Kurssin alkua

21 maa