Frukostföreläsning: Samtalsteknik i rusmedelsfostran

180E0116002

11.11.2021 - 11.11.2021

Ilmoittautuminen: 13.09.2021 00:00 - 10.11.2021 00:00
Paikka: Etänä
Osoite: 00000 Etänä
Pääsy: Vapaita paikkoja löytyy.
Aika: Keskiviikko 09:00-10:30

Frukostföreläsningen fokuserar på bemötandet av unga när det kommer till frågor om rusmedel. Under workshopens gång får deltagarna granska sina egna attityder och förhållningssätt gentemot olika rusmedel, fundera på sin professionella roll inom rusmedelsfostran och bekanta sig med olika frågor och scenarion då det kommer till unga och rusmedel. Vi kommer att fundera på ålders- och kunskapsanpassning inom rusmedelsfrågor och gå igenom konkreta tips för lyckade diskussioner med de unga.

Föreläsare: Krista Lindberg, utbildningsplanerare (Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf) 


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.


Kontakt: Frida Westerback, verksamhetsutvecklare, frida.westerback@folkhalsan.fi, Pia Öhman, sakkunnig, pia.ohman@folkhalsan.fi

Yhteystiedot

Opettajat

Frida Westerback

Viimeinen ilmoittautumispäivä

10 mar

Kurssin alkua

11 mar