Frukostföreläsning: Samtalsteknik i rusmedelsfostran

180E0116002

11.11.2021 - 11.11.2021

Registration period: 13.09.2021 00:00 - 10.11.2021 00:00
Place: Remotely
Address: 00000 Remotely
Access: There are available spots
Time: Wednesday 09:00-10:30

Frukostföreläsningen fokuserar på bemötandet av unga när det kommer till frågor om rusmedel. Under workshopens gång får deltagarna granska sina egna attityder och förhållningssätt gentemot olika rusmedel, fundera på sin professionella roll inom rusmedelsfostran och bekanta sig med olika frågor och scenarion då det kommer till unga och rusmedel. Vi kommer att fundera på ålders- och kunskapsanpassning inom rusmedelsfrågor och gå igenom konkreta tips för lyckade diskussioner med de unga.

Föreläsare: Krista Lindberg, utbildningsplanerare (Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf) 


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.


Kontakt: Frida Westerback, verksamhetsutvecklare, frida.westerback@folkhalsan.fi, Pia Öhman, sakkunnig, pia.ohman@folkhalsan.fi

Contact

Teachers

Frida Westerback

Last sign up date

10 Nov

Course start

11 Nov