Instruktörsutbildning i Mindfulness- MBSR

38SI0019515

Syksy 09.12.2020 - 11.12.2020
Kevät 22.01.2021 - 24.01.2021

Ilmoittautuminen: 31.01.2020 00:00 - 09.12.2020 00:00
Paikka: Solvalla - Solvallan Urheiluopisto
Osoite: Nouxintie 82, 02820 Espoo
Pääsy: Vapaita paikkoja löytyy.
Kurssimaksu: Syksy 750,00 € / Kevät 750,00 €
Aika: Keskiviikko 09:00-17:30
Torstai 09:00-17:30
Perjantai 09:00-13:00
Lauantai 09:00-17:30
Sunnuntai 09:00-13:00
Näytä kaikki ajankohdat

Instruktörsutbildning i Mindfulness (MBSR), 6 dagar (3+3 dagar)

 

Tid:

Onsdag 9.12.2020 kl. 9- 17:30

Torsdag 10.12.2020 kl. 9- 17:30

Fredag 11.12.2020 kl. 9- 13:00

 

Fredag 22.1.2021 kl. 9- 17:30

Lördag 23.1.2021 kl. 9- 17:30

Söndag 24.1.2021 kl. 9- 13:00

 

Utbildningen riktar sig till dig som vill leda och instruera andra i mindfulness, både i grupp och individuellt. Utbildningen ger dig konkreta och tillämpningsbara verktyg för att lära människor att hantera och förebygga stress, smärta, ångest och oro. Som mindfulnessinstruktör hos oss får du en värdefull grund som du kan använda dig av oavsett vilket yrkesområde du kommer ifrån. Utbildningen ger dig teoretisk kunskap, praktisk träning i att leda och fördjupad egen träning samt ger dig förutsättningar att som mindfulnessinstruktör integrera mindfulness i ditt arbete inom terapi, sjukvård, vård och behandling socialt arbete och skola.

Kursen är uppdelad i 6 undervisningstillfällen med teori, övande, undervisning och reflektion. Mellan de båda undervisningsblocken 3+3 dagar får du övningar och obligatoriska reflektioner för att integrera övandet i vardagen. Vissa reflektionsuppgifter är obligatoriska och skall lämnas in skriftligt till läraren. Du kommer också att få göra en kort presentation av mindfulness inför en mindre grupp deltagare.

Hur kan jag använda utbildningen? Den egna träningen är central, oavsett om du arbetar med individer eller grupper. Målgrupp utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med människors utveckling. Deltagare i utbildningen har bl.a. varit vårdpersonal, psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, lärare och  behandlare. Många av våra deltagare går utbildningen för sin egen personliga utvecklings skull. Forksning visar att Mindfulness är ett verkningsfullt sätt att förebygga vårgivartrötthet compassion fatigue och smärta och stress.

Utbildningen lär dig att integrera mindfulness i ditt yrkesmässiga möte med klienter, patienter, elever eller personal, både individuellt och i grupp. Övandet i mindfulness öppnar upp för ökat fokus, glädje, medkänsla och energi och du får enklare att stanna upp och möta stress, smärta, ångest, nedstämdhet och sorg hos dig själv och andra.

 

Upplägg och Innehåll:

Vi träffas under 6 heldagar, 3+3 dagar, varav en dag kommer att vara i tystnad. Programmet är upplevelsebaserat som kombineras med teori och egen reflektion, i par och i grupp. Kursen innehåller alla övningar i Center for mindfulness originalprogram vid Center for Mindfulness, USA.  Mellan utbildningstillfället får du övningar både s k formella övningar och vardagsträning som följs upp vid nästa tillfälle. Det ingår även övningar som är obligatoriska hemövningar och som följs upp via mail. Under de första dagarna går vi igenom åttaveckorsprogrammets intention, upplägg och innehåll. Vi tränar praktiskt och introducerar olika teman, t ex stress och hjärnan, möta olika känslotoner, stress i möten med andra människor. Exempel på övningar är; kroppscanning, mindful yoga, andningsmeditationer, utforska obehagligt, neutralt och behagligt, meditation med ljud och gående meditation. En dag i tystnad ingår där vi fördjupar vårt utövande och stanna i den medvetna närvaron under en sammanhållen heldag. Mot slutet av utbildningen kopplar vi träningen till vårt yrkesliv och vår vardag.

Instruktörsutbildning ger behörighet att fungera som Mindfulness instruktör på steg 1.

Du kan efter kursen påbygga ditt kunnande vidare till steg 2 och 3, enligt de internationella programmen via CFM, USA.

Du kan läsa mer om de olika steg 2 och 3 på sidan:

Steg 2: https://cfms.se/kurser/mbsr-practicum-steg-2/ och Steg 3: https://cfms.se/kurser/mbsr-advanced-teacher-training-steg-3/

 

För att erhålla utbildningsbevis krävs hundra procents närvaro. Missade tillfällen tas igen vid senare termin eller kurs.


Förkunskapskrav: Baskurs i Mindfulness eller likvärdig kurs.

Ingår: kurskompendium samt kostnadsfria ljudfiler

Medtag: Ta gärna med dig meditationskudde eller meditationspall.

Efter fullföljd utbildning får du ett kursbevis.

Pris: 1500€

Rekommenderad litteratur: Jon Kabat-Zinns ”Vart du än går är du där”. Jon Kabat-Zinns “Full Catastrophe Living” , Mark Williams, John Teasdale, Zindel Seagal, Jon Kabat Zinn “Mindfulness en väg ut ur nedstämdhet” , Mindfulnessbaserad självhjälp, en övningsbok vid depression, oro och ångest och The Mindfulness Breakthrough, Sara Silverstone.

 

Utbildningen leds av Katarina Lundblad certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness. Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar skrivit boken Fri från stress med mindfulness, Mindful Eating, Ät bra, må bra med mindfulness, Compassion, KBT och Mannen med hästarna, berättelser och metaforer för reflektion i mindfulness, självmedkänsla och KBT.

 

Yhteystiedot

Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818

Viimeinen ilmoittautumispäivä

09 jou

Kurssin alkua

09 jou