Alla med – på riktigt! Jämlik idrott för barn och unga (Jakobstad)

180E0018479

30.09.2019 - 30.09.2019

Ilmoittautuminen: 19.08.2019 00:00 - Jatkuva
Paikka: Folkhälsan Östanlid - Folkhälsantalo Östanlid
Osoite: Itärannantie 32, 68660 Pietarsaari
Pääsy: Vapaita paikkoja löytyy.
Kurssimaksu: Ilmainen
Aika: Maanantai 17:30-20:30

Kom med på lanseringsturnén av Folkhälsans nya filmarbetsmaterial om fysisk aktivitet och jämlikhet. Tillfället är för alla som vill ha en idrottsverksamhet för barn och unga där alla har lika möjligheter oberoende av t.ex. kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller andra personliga egenskaper.
Kortfilmerna behandlar teman om delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar. Ett tillhörande arbetsmaterial ger redskap och tips för hur man kan arbeta vidare med frågorna.
Tillställningen och materialet är gratis. Deltagarna får dessutom möjlighet att fortsätta det konkreta arbetet inom idrottsföreningen tillsammans med projektet På samma linje eller inom skolan tillsammans med Folkhälsan.

VAR? Folkhälsan Östanlid, Ossiansalen (Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad). Under kvällen bjuder vi på kaffe/te och tilltugg.

NÄR? 30.9 kl. 17.30-20.30.

Anmäl dig och/eller flera via den här länken: https://www.lyyti.fi/reg/Alla_med__pa_riktigt_3025 

För att försäkra dig om servering vänligen anmäl dig senast en vecka innan evenemanget. Uppmuntra gärna flera från din förening eller arbetsgemenskap att komma med!


Projektet På samma linje arbetar för att öka kompetensen inom jämställdhet, likabehandling och normmedvetenhet på idrottsfältet samt erbjuder utbildning och stöd i dessa frågor. 
Projektet Trygga relationer inom idrott och Folkhälsans sakkunniga inom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt fysisk aktivitet har utvecklat filmerna och arbetsmaterialet.

Yhteystiedot

Opettajat

Karin Storbacka

Kurssin alkua

30 syys