Dagisfred processutbildning 7.5 och 17.5 kl. 12-14

18FM0008104

07.05.2024 - 17.05.2024

Ilmoittautuminen: 13.02.2024 09:00 - 06.05.2024 17:00
Paikka: Verkko-opetus - Etänä
Osoite: 00000 Etänä
Pääsy: Vapaita paikkoja löytyy.
Kurssimaksu: Ilmainen
Aika: Tiistai 12:00-14:00
Perjantai 12:00-14:00

Dagisfred processutbildning med fokus på att främja tillhörighet och trivsel

Kom med på en virtuell kostnadsfri processutbildning i Dagisfred bestående av två dagar som handlar om hur du kan skapa Dagisfred och främja ett tryggt och trivsamt klimat i barngruppen. I år kommer temat för skol- och dagisfred att vara: Du är inte ensam! Utbildningsdagarna kommer att fokusera på hur du kan stöda barns vänskapsrelationer och förebygga ensamhet och mobbning. De daghem/förskolor som deltar i processutbildningen får företräda vid beställning av Dagisfred armband. Det finns begränsat antal armband. Då du anmäler dig kan du uppge hur många armband du eventuellt önskar beställa.

Innehåll:

Processutbildningen handlar om vad Dagisfred är och hur du på ett systematiskt sätt kan skapa ett kontinuerligt arbete för att förebygga mobbning och ensamhet samt främja trivsel och tillhörighet på ditt daghem. Utbildningen ger konkreta tips på övningar och verksamhet som man kan jobba med under hela året.

Bakgrund

Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder. Dagisfred ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om att alla barn ska ha rätt att gå i ett tryggt och trivsamt daghem.

Folkhälsan har länge varit med och koordinerat Skolfreden i skolor i Finland. Arbetet med Dagisfred är inspirerat av Skolfred. Skolfred och Dagisfred utlyses 28.8.2023 och i år är det Tavastehus som är staden där huvudfesten hålls. Tema för årets Skol- och Dagisfred är: Du är inte ensam!

Var du också med och utlys Dagisfred på ditt daghem! Det kan du göra genom att t.ex. ordna en fest tillsammans med barn, pedagoger och föräldrar där ni uppmärksammar temat.

Yhteystiedot

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Viimeinen ilmoittautumispäivä

06 tou

Kurssin alkua

07 tou