Utbildning i Hypnosterapi - Solvalla 2024-2025

38SI0015002

Syksy 06.09.2024 - 15.12.2024
Kevät 24.01.2025 - 18.05.2025

Ilmoittautuminen: 08.03.2023 00:00 - 23.08.2024 23:59
Paikka: Solvalla - Solvallan Urheiluopisto
Osoite: Nuuksiontie 82, 02820 Espoo
Pääsy: Vapaita paikkoja löytyy.
Kurssimaksu: 3300,00 €
Aika: Perjantai 09:00-17:00
Lauantai 09:00-17:00
Sunnuntai 09:00-17:00
Näytä kaikki ajankohdat

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med dig själv, men framförallt arbeta och hjälpa andra människor att hitta en mer meningsfullhet, balans och harmoni i sitt liv. Detta innebär att vi under utbildningens gång mera går igenom hur du arbetar med andra – heterohypnos.

Utbildningen är registrerad på den nationella studieplattformen Koski/E-grunder och omfattar totalt 48 studiepoäng. Du klan läsa mer via denna link Hypnosterapi utbildning - eGrunder (opintopolku.fi)

Vad är hypnos?

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal föreställande och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ett alternativt medvetandetillstånd, det vill säga ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt för instruktioner. Det här tillståndet används i flera olika sammanhang som psykologi, psykoterapi och mental träning. Inom terapin används tillståndet för att fördjupa klientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnoterapi krävs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med hypnoterapi.

Hur går det till?

En utbildad hypnoterapeut har stor bredd och anpassar sina arbetsmetoder efter klientens personlighet och behov. Behandlingen börjar alltid med ett eller flera bedömningssamtal: terapeuten bedömer om hen har rätt kompetens, medan klienten känner om hen får förtroende för just denna behandlare. Alla hypnoterapeuter kan och har, trots samma utbildning, sin egen personliga stil.

Hypnos terapi

Hypnoterapeuten bedömer klienternas svårigheter och utmaningar under en eller flera intervjuer för att få en uppfattning om orsaker och på vilket sätt hypnos kan vara till nytta i det enskilda fallet. Det handlar ofta om att förstå och frigöra sig från livsmönster som inte längre är funktionella i klientens liv. Inom hypnoterapi används det inledande samtalet som en väg till ökad självkännedom eller för att komma fram till en lösning på klientens utmaningar i livet. Hypnosen kan hjälpa till att fördjupa klientens förståelse för och kontakt med sig själv. I många fall är hypnos ett lämpligt hjälpmedel i sökandet efter utmaningarnas djupare orsaker, vilket kan innebära en längre tids behandling. I andra fall är utmaningens orsaker mindre komplicerade och hypnos kan då användas som en metod för att bättre hantera den aktuella situationen. Behandlingen beror helt på klientens behov och utmaningar.

Hypnoterapin kan

·     Minska upplevelsen av smärta.

·     Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress.

·     Ha gynnsamma effekter på immunsystemet.

·     Minska blödning och svullnad i samband med skada.

·     Påskynda återhämtning efter operationer.

·     Mildra psykosomatiska symptom.

·     Frigöra inre resurser som ökar effektiviteten av till exempel psykoterapi.

·     Hjälpa till att hantera svåra känslor.

·     Förenkla behandlingen av fobier.

·     Stötta beslut till egna beteendeförändringar.

·     Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott.

·     Stimulera den egna kreativiteten.

·     Förbättra kommunikationsförmågan.

·     Avleda från obehagliga upplevelser.

·     Ha gynnsam effekt vid irriterad tarm-syndrom (IBS).

Syftet med utbildningen i hypnosterapi

De studerande har fått fördjupad kunskap och medvetenhet om hypnoterapi och hypnotiska metoder och hur vi med hjälp av dessa kan hjälpa klienter att komma i kontakt med sitt inre jag och hjälpa klienten att möta utmaningar i livet på ett bättre sätt. Efter genomgången utbildning kan de studerande tillämpa dessa metoder och verktyg för att hjälpa sig själv och klienter.

Uppbyggnad av utbildningen

Under utbildningens gång går vi igenom hypnotiska metoder och verktyg, tekniker för att skapa rapport med klienter och det coachande samtalet, samt teoretisk och praktisk genomgång av övningar och verktyg.

Med hjälp av övning och träningen erhålls en tillämpbar kunskap och erfarenhet av hypnotisk metodik, som kan hjälpa människor att öka sin personliga effektivitet och välbefinnande och välmående, samt hjälp till självhjälp för att lättare kunna hantera olika utmaningar och prövningar i livet.

Här följer en lista på delområden vi kommer att beröra under utbildningens gång:

·     Hypnosens historia

·     Vad är hypnos

·     Den hypnotiska induktionen

·     Den hypnotiska kommunikationen/coachande förhållningssätt

·     Hypnotisk mottaglighet

·     Hjärnteori

·     Första sessionens olika steg

·     Armlevitationsövningar

·     Hypnosens olika tillstånd

·     Personlighets- och mottaglighetstest, förändringstest

·     Hypnotiska fördjupningstekniker

·     Självhypnos

·     E & P Sexualitet och suggestibilitet

·     Hypnosens egenskaper och struktur

·     Hypnos och snabbtekniker

·     Therapeutic Imagery

·     Att starta egen hypnospraktik, nätverkande

Hypnotiska specialiteter:

·     Viktreducering

·     Rökfri

·     Stressreducering

·     Behandling av rädslor och fobier

·     Smärtkontroll

·     Ökad självkänsla och motivation

·     Förbättrade idrottsprestationer

·     Sömnsvårigheter

·     Ångest och panik

·     Det inre barnet

·     Förlust och separation

·     Återhämtning efter kirurgiskt ingrepp

·     Depression

·     Kroppssyndrom

·     Barnhypnos

·     Sexuell dysfunktion

Målgrupp:           

Hypnoterapiutbildningen riktar sig till de som vill bli mera medvetna om och utveckla sina inre processer och färdigheter. Vill du dessutom kunna hjälpa andra människor till ett bättre arbets- och privatliv så är den här utbildningen någonting för dig.

Hypnosterapi utbildningen lämpar sig till exempel för:

·     Ledare och medarbetare, i företag och organisationer, som är intresserade av att förstå människor och hur deras inre processer påverkar prestation, motivation och välbefinnande.

·     Yrkesgrupper med pedagogiska uppgifter, till exempel lärare, tränare och frivilliga inom idrott, kultur och föreningslivet.

·     Yrkesgrupper som möter och vägleder människor i olika åldrar.

·     Yrkesgrupper som ansvarar för och utvecklar hälsofrämjande arbete av olika slag.

·     Alla människor som är intresserade av personutveckling för sin egen del, men också för andras del.

Närstudier på Solvalla och Norrvalla
Det krävs inga förhandskunskaper, kursen är till för dig som vill bli hypnoterapeut eller få det som extra kompetens i din verksamhet. Utbildningen till hypnoterapeut riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina olika inre processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.

Utbildningen genomförs via 30 närstudiedagar à tre dagar per modul – 100% live-utbildning. Vid händelse av pandemi flyttas utbildningen fram. Hela utbildningen bygger på ett upplevelsebaserat lärande. Utbildningen ger dig därmed personliga upplevelser och insikter som gör att du bättre förstår både dig själv och andra. Utöver närstudiedagarna tillkommer litteraturstudier och arbetsuppgifter på egenhand. För att bli godkänd hypnoterapeut krävs 100% närvaro, samt 100h klientarbete, uppdelat på minst 8 klienter, samt att du själv går i hypnoterapi minst fem gånger.

Datum 2024 Solvalla

 

06-08.09.2024

27-29.09.2024

13-15.10.2024

15-17.11.2024

13-15.12.2024

24-26.1.2025

14-16.2.2025

14-16.3.2025

11-13.4.2025

 16-18.5.2025

 

 Förslag till kurslitteratur

1.      ”Arbetsbok i hypnoterapi” – Bengt Aspfors (2021).

2.      ”Hypnos, avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv” – Nils Norrsell (2016).

3.      ”Lindra smärtan: om medicinsk hypnos i smärtbehandling” – Basil Finer (2015).

4.      ”Hypnosbaserad Ego State Terapi” – Anna Gerge (2013).

5.      ”Klinisk hypnos vid smärtbehandling” – Anna Gerge (2011).

6.      ”Hypnotisörens hemligheter” – Fredrik Praesto (2011).

7.      ”Hypnos i psykoterapeutiskt arbete” – Anna Gerge (2009).

8.      ”Hypnos i teori, metodik och terapi” – Bjørn Wormnes (1992).

9.      ”Hypnos och självhypnos” – Lars-Eric Uneståhl (1986).

10.   ”Avslappning med hypnos” – Ronald Shone (1983).

11.   ”Hypnos i teori och praktik” – Lars-Eric Uneståhl (1982).

12.   ”Klinisk hypnos” – John Hartland (1981).

13.   ”Hypnotiska verkligheter” – Ernest och Sheila Rossi (1978).

14.   ”Psykoterapi – strategi och teknik” – Jay Haley (1977).

15.   ”Hypnos” – Frederick Lawrence Marcuse (1970).

Utbildare: Bengt Aspfors – CV följer här nedan:

Utbildningar inom hypnoterapi:

·     Hypnoterapeut (3-årig utbildning)

·     Terapeutic Imagery Master (2-årig påbyggnadsutbildning)

·     EFT Master (1-årig påbyggnadsutbildning)

·     Hypnos och cancer (specialiserad kurs)

·     Hypnos och immunologi (specialiserad kurs)

·     Hypnos och handskriftsanalys (specialiserad kurs)

·     Hypnos och ångest och rädslor (specialiserad kurs)

·     Hypnos och smärtbehandling (specialiserad kurs)

·     Hypnos och rökning (specialiserad kurs)

·     Hypnos och viktnedgång (specialiserad kurs)

·     Plus kortare kurser i hypnoterapi – det inre barnet, för seniorer, akut sjukvård, idrott, snabbtekniker, hjärnkunskap, rehabilitering och PTSD.

Utbildningar relaterade till hypnoterapi:

·     Mental tränare (3-årig utbildning)

·     NLP Trainer (720 timmar NLP)

·     Mindfulnessinstruktör (1-årig utbildning)

·     Voice Dialogue-utbildning (2-årig utbildning)

·     NVC-utbildning (30sp vid Yrkeshögskolan Novia)

·     Psykodramatiker (6-års utbildning)

·     Professionell coach-utbildning (enligt ICF)

Övriga utbildningar:

·     Utbildad naprapat (4-årig Yrkeshögskoleutbildning)

·     Utbildad elittränare inom friidrott
Yhteystiedot

Camilla Staffans
camilla.staffans@folkhalsan.fi
050-5829428

Opettajat

Bengt Aspfors

Viimeinen ilmoittautumispäivä

23 elo

Kurssin alkua

06 syys