Samfundets höstmöte 2021

00000019008

14.12.2021 - 14.12.2021

Anmälningstid: 01.11.2018 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 18:00-21:00

Samfundets höstmöte hålls tisdagen den 14 december 2021 klockan 18.

Kontaktinformation

Susanna Kullberg
susanna.kullberg@folkhalsan.fi

Kursstart

14 dec