Anhörigträff

18S50116498

28.09.2020 - 14.12.2020

Anmälningstid: 01.09.2020 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsan Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 18:30-20:30
Dölj alla tidpunkter
Mån 28.09.2020 18:30-20:30
Mån 26.10.2020 18:30-20:30
Mån 23.11.2020 18:30-20:30
Mån 14.12.2020 18:30-20:30

Bästa närståendevårdare

Ni som arbetar dagtid ges nu möjlighet att träffas på kvällstid tillsammans med den du har omsorg om. På träffarna möter vi andra i liknande livssituation. Vi dricker kaffe, samtalar och utbyter erfarenheter samt får information om det som är viktigt för oss. Ibland har vi någon gästföreläsare. Avgiften är 5 €/gång. Viss tilläggskostnad kan tillkomma beroende på program. Varmt välkomna med!

Kontaktinformation

Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657

Kursstart

28 sep