Sorgbearbetning

180K0018874

16.09.2020 - 11.11.2020

Anmälningstid: 01.08.2020 13:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 17:00-19:00
Visa alla tidpunkter

Sorgbearbetning - ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster,

Folkhälsan arrangerar i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet 8 träffar för dig som har upplevt förluster eller sorg och vill bearbeta det du upplevt i en trygg miljö under ledning av två utbildade handledare.

Vi riktar oss speciellt till f.d närståendevårdare, men övriga intresserade är välkomna med.

Vi bjuder på kaffe/thé och smörgås. Träffarna är avgiftsfria. Max antal deltagare 10 st.

För mera information och anmälan, kontakta Maria Hall-Pänttäjä tfn 050-3800922, maria.hall-panttaja@evl.fi eller Nina Hongell-Ekholm tfn 050-4306091 eller nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi

Vi beaktar THL:s rekommendationer om säkerhetsavstånd och hygienföreskrifter.

 

Kontaktinformation

Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi

Bilagor

Sorgbearbetning - kursprogram

Kursstart

16 sep