Hälsostegen-inspiratörsträff Nyland

180E0017871

09.09.2020 - 09.09.2020

Anmälningstid: 01.07.2020 13:00 - 07.09.2020 12:00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 18:00-20:00

Den nyländska träffen är inställd pga för få deltagare, du är väldigt välkommen att delta i distansträffen istället: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/foreningsverksamhet/halsostegen-inspiratortraff/

 

Vill du bli en Hälsostegen-inspiratör i din Folkhälsan-förening? För att stöda föreningar att få med så många medlemmar som möjligt erbjuder Förbundet möjlighet att utbilda 1-2 Hälsostegen inspiratörer/förening.

Hälsostegen-inspiratörens uppgift är:

• Fungera som kontaktperson i Folkhälsan-föreningen i frågor som berör Hälsostegen.

• Uppmuntra föreningens medlemmar att delta i Hälsostegen. Vid behov ordna lokala jippon.

• Vid behov hjälpa föreningens medlemmar att registrera/anmäla sig och fylla i steg på www.halsostegen.fi

Nylands utbildning ordnas onsdag 9.9.2019 kl. 18-20 med start på Topeliusgatan 20. Ta med promenadkläder, vi kommer att vara ute en del av tiden!

Läs mer om kampanjen på www.halsostegen.fi

Kontakt: organisationssekreterare Saskia Halminen, saskia.halminen@folkhalsan.fi, tfn. 044 788 6020.

Kontaktinformation

Saskia Halminen
saskia.halminen@folkhalsan.fi
044-7886020

Sista anmälningsdag

07 sep

Kursstart

09 sep