Hälsonätverksträff i Åbo 30.9.2020

180K0016561

30.09.2020 - 30.09.2020

Anmälningstid: 30.04.2020 00:00 - Fortlöpande
Plats: Kvartersklubben
Adress: Henriksgatan 9, 20500 Åbo
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Onsdag 11:00-16:00

Välkommen med på hälsonätverksträff i Åbo den 30 september 2020 kl. 11.00-16.00 (Plats meddelas senare, ifall corona-läget är sådant att det inte går att ordna fysiska träffar ordnas träffen virtuellt)

Vi hoppas på att kunna träffa er på en hälsonätverksträff i Åbo i september. Då är temat ”Kultursensitiv dialog kring jämställdhet, självbestämmanderätt och sexuell hälsa”. Behöver du stöd i hur tala om sexuell hälsa, jämställdhet och självbestämmanderätt med dina klienter som nyligen har invandrat i Finland? Tips kring hur ta upp frågor som är tabubelagda, vad är viktigt att tänka på kring inkluderande sexualundervisning med invandrare? Välkommen på en utbildning där du stärker din kompetens, får reflektera kring frågor gällande integration och självbestämmandefrågor samt blir vanare att lyfta upp och tala om teman relaterade till sexuell hälsa och jämställdhet. Som utbildare fungerar Folkhälsans sakkunniga och frivilliga inom projektet SENSE- Kultursensitiv dialog kring jämställdhet, självbestämmanderätt och sexuell hälsa.

Välkommen med!

P.S. Vänligen meddela ev. allergier och specialdieter i samband med din anmälan, tack!

Kontaktinformation

Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
050-3457040

Lärare

Liisa Jungar

Kursstart

30 sep