Mentalisering och reflektivt arbetssätt 2020 PÅ DISTANS

180K0014759

07.05.2020 - 07.05.2020

Anmälningstid: 03.02.2020 09:30 - 04.05.2020 23:00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 12:00-15:00

Mentalisering handlar om att försöka förstå både sina egna och andras tankar, känslor och intentioner samt hur vi påverkar varandra när vi är tillsammans. I föräldraskapet och i arbetet med barn hjälper den här förmågan den vuxna att märka och svara an på det barnet behöver, och inte enbart reagera på barnets beteende. Det gör interaktionen mera smidig och lyhörd och stärker en trygg relation.

Under den här utbildningsdagen får du lära dig om mentalisering och dess betydelse för uppkomsten av trygga anknytningsrelationer. Du får också konkreta verktyg för hur du kan tillämpa ett reflektivt arbetssätt i möten med familjer och barn.   

Program:

Vad är mentalisering och reflektiv förmåga i föräldraskapet och i arbetet med barn? 
Varför är mentalisering så viktigt för barnet och för barnets sociala relationer?      Hur kan vi stöda föräldrar till ett reflektivt föräldraskap? 
Hur hjälper ett reflektivt förhållningssätt mig i möten med familjer och barn?      Föreläsningar varvas med konkreta övningar och reflektion i mindre grupper.

Målgrupp:

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar med familjer och barn på mödra- och barnrådgivning, inom småbarnspedagogiken eller inom social- eller sjukvården. Inga förkunskaper krävs.

Utbildare: 
Malin von Koskull, sjukskötare, HVM och mentaliseringsutbildare. 
Malin har arbetat på Folkhälsan med mentaliseringsbaserat föräldrastöd i över 10 år och har varit med och utarbetat flera metoder och verktyg som stöder mentalisering i föräldraskapet. 

Utbildningsdagen är avgiftsfri.  

Ta gärna kontakt om du vill veta mera om utbildningsdagen.

Hjärtligt välkommen!

Kontaktinformation

Malin von Koskull
malin.vonkoskull@folkhalsan.fi
044-7881011

Lärare

Malin von Koskull

Sista anmälningsdag

04 maj

Kursstart

07 maj